Video uputstva za upravljanjem ovim sajtom

Video uputstva za upravljanje ovim sajtom

Editor

Editor je alat (sličan Ofis Vordu) kojim je moguće unositi i stilizovati sadržaj stranica, kao i unositi parametre sajta. Editor sadrži sledeće celine: Programski kod, HTML dizajn, Karusel, Jezik, Glavno, Imejl i Putanje. Takođe editorom se mogu kreirati Novosti, te objaviti članci, onositi naslovi i opisi stranica, redosled pojavljivanja u meniju i dr.

Editor - intro

Editor - unos stranica

Podelite sa nekim na: