- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Prelama tekst posle određenog broja slova

Ovim alatom možete brzo, jednostavno i tačno da prelomite rečenicu posle određenog broja slova. Prelamanje se odnosi samo na praznine posle reči.

Broj slova pre prelamanja:

Podaci koje unosite se ne čuvaju na serveru i ne koriste u bilo kakve svrhe.

Ako ste zadovoljni ili imate sugestiju u vezi sa ovim alatom za prelamanje teksta napišite komentar ovde.