- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Многи људи дају свој новац на чување банкама. Кад хоће да нешто купе или да плате неки дуг, они само напишу банци налог да то плати уместо њих. Хартија са тим налогом је банкарски чек.

Посао банке је, пре свега, да буде чувар новца уложеног у банку, и да има улогу благајника радних организација и појединаца који су тај новац уложили. Новац је у банци заштићен од разних опасности (крађа, пожара, губитка) и банка је за њега одговорна. Ако добије од свога клијента (клијентима се називају банчини пословни партнери) писмени налог — чек, потписан и са датумом, она исплаћује доносиоцу чека назначену суму. Наравно, банка ту суму подиже са улагачевог рачуна.

чек