- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сабијен (компримован) ваздух чува у себи сву ону снагу која је била потребна да би се он сабио на мањи простор него што га природно заузима. Пнеуматичне бушилице користе за свој рад ту снагу сабијеног ваздуха.

Пнеуматичне бушилице и пнеуматични чекићи раде помоћу сабијеног (компримованог) ваздуха. Тај ваздух једним механизмом, сличним оном код парне машине, покреће тамо-амо клип, који брзо и јако удара о главу чекића или бушилице на крају справе. Сабијени ваздух може да се на лицу места добија компресором, или да се чува у резерви, у боцама. Пнеуматичне алатке не изазивају варнице, па су зато погодне за рад у рудницима угља. Употребљавају се и за аутоматско стављање закивака и за многе друге радове у фабрикама.

пнеуматична бушилица