- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Новац је средство које људима у садашњем друштву олакшава куповину и продају. Пре него што је створен новац вршила се проста размена: роба за робу, крава за коња, кокошка за мало соли итд. Новац се прави у облику папирних новчаница и кованих новчића.

Човеку су за живот потребне многе ствари. Можда би он пожелео да их сам све произведе, али ниједан човек није довољно вешт, интелигентан и снажан за све. Зато људи раде само онај посао за који су способни, за који су се обучили или завршили школу — да производе нешто што је потребно и другима, па да тиме зараде за живот. За свој рад они добијају новац, па тим новцем могу да купе од других оно што је њима потребно, а што други производе. Новац штампа и кује само држава. Појединцима је то забрањено. За плаћање, поред папирног и металног новца, служе и чекови.

новац