- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Привлачна сила која постоји међу небеским телима у васиони чини да Месец и Сунце привлаче себи водене масе на Земљи. Тада море „расте" и то се назива плима. Кад Земља дође у супротан положај, море се „спушта" и тада наступа осека.

Плима и осека су равномерна померања океанских и морских вода, проузрокована привлачном снагом Месеца и Сунца. Као најлакше покретљива на површини наше планете, вода се видљиво помера нарочито кад се Сунце и Месец налазе заједно наспрам једне стране Земље. Тада се њихов привлачни утицај здружује и плима је велика. Кад су на супротним странама, њихови привлачни утицаји се супротстављају један другом, па су плима и осека слабије.

Шта су то плима и осека?