- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Вода се не налази само на површини земље, где је ми видимо. Ње има веома много и испод површине тла: ту су читава језера, реке и потоци подземне воде. Кад копамо бунар ми продремо до тих вода и тако се снабдевамо свежом водом

Продирући кроз земљу све дубље, кишница на своме путу не зна за препреку све док не наиђе на непропустљиве слојеве, које најчешће сачињавају глинени састојци. Ту се заустави и створи подземно језеро, које се разгранава у свим правцима где може продрети, па тако добијамо мрежу подземних вода. До њих се долази копањем бунара. Залихе подземних вода су огромне, а уз то су оне увек свеже и здраве, под условом да у бунар не дотиче површинска вода.

Откуда вода у бунару?