- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Земља је округла, па нам се због тога на видику најпре укаже највиши део брода, а то је катарка. Затим постепено угледамо и остало. Када се брод удаљује, нама изгледа да тоне, јер прво изгубимо из вида труп и тек на крају катарку.

Светлосни зраци крећу се праволинијски и зато до нашег ока допиру слике само оних предмета који се налазе у правој линији са погледом. Да је Земља равна као даска, ми бисмо на хоризонту увек видели цео брод, једино што би он постајао све мањи и мањи, како се удаљава. Али, пошто је Земља округла, онда до нас допире слика брода онако како се он помаља из криве линије хоризонта: најпре катарка, па остало. Такође због Земљине облине нама хоризонт (видик) увек личи на круг.

Зашто се види само катарка кад је брод далеко?