Зашто се види само катарка кад је брод далеко?

Зашто се види само катарка кад је брод далеко?

Земља је округла, па нам се због тога на видику најпре укаже највиши део брода, а то је катарка. Затим постепено угледамо и остало. Када се брод удаљује, нама изгледа да тоне, јер прво изгубимо из вида труп и тек на крају катарку.

Светлосни зраци крећу се праволинијски и зато до нашег ока допиру слике само оних предмета који се налазе у правој линији са погледом. Да је Земља равна као даска, ми бисмо на хоризонту увек видели цео брод, једино што би он постајао све мањи и мањи, како се удаљава. Али, пошто је Земља округла, онда до нас допире слика брода онако како се он помаља из криве линије хоризонта: најпре катарка, па остало. Такође због Земљине облине нама хоризонт (видик) увек личи на круг.

Podelite sa nekim na: