- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Често се певач на телевизијском екрану само прави да пева ("маркира"), а ми у ствари слушамо његову песму са раније снимлзене траке или плоче. То је плеј-бек. Ако је плеј-бек технички добро изведен, гледалац поверује да певач заиста пева баш у том тренутку.

"Плеј-бек" је енглески израз и могао би се превести отприлике као "играти, глумити накнадно". Певач или певачица отварају уста и изговарају речи песме, потпуно подударно (синхронизовано) са раније снимљеном плочом. Та техника употребљавана је најпре на филму. Она је неопходна кад се сцена са певањем снима негде напољу. Јер, где би могли да се сакрију оркестар или микрофон? И какав би био квалитет снимка код толиких спољних шумова? Чак и на некој приредби, захваљујући плеј-беку, певачка звезда понекад изводи "са хором и оркестром" песму претходно снимљену у студију.

плеј-бек