- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сињска алка је стара витешка игра. Одржава се у граду Сињу, северно од Сплита, под Динаром, као успомена на јуначку одбрану града 1715. године, када је пет стотина Сињана одолело навали знатно надмоћнијих турских одреда.

Сињска алка названа је тако по алки (прстену) размере 12,7 сm, направљеној од два концентрична међусобно повезана гвоздена обруча. Ти обручи висе на конопцу затегнутом преко улице на висини од 3,8 метара. Јашући на коњима у пуном галопу, такмичари гађају копљем тако обешену алку, да би је натакли на копље. Сваки алкар гађа трипут, џ победник је онај ко највише пута копљем скине алку са конопца. Алкари су одевени у традиционалне, веома богате одоре. Они имају пратиоца и момка у свечаној ношњи сињских сељака, а полазе на такмичење у парадној поворци. Ова тра&иција се чува и данас, па Сињској алки сваке године присуствује велики број домаћих и страних туриста.

Сињска алка