- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Месец је веома далеко од Земље, много дал»е него што су облаци. Зато се не може рећи да се Месец скрива иза облака, него да облаци нама заклањају Месец и скривају га од нашег погледа. Кад облаци прођу, опет угледамо Месец, скоро на истом месту.

Месец се окреће око Земље. Он је од нас удаљен око 360.000 километара, па је јасно да се не може скривати иза облака, јср се највиши облаци налазе на десетак километара изнад земље. Облаци нама заклањају видик, идући својим путем и својим правцем, независно од Месеца. Често се облаци и Месец крећу у супротним правцима (зато што Месец увек иде једним путем, а пут облака зависи од тога како ветар дува), па нам се чини да Месец и облаци играју жмурке.

Зашто се Месец скрива иза облака?