- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сателити одлазе у васиону помоћу јаких ракета. То називамо "лансирање сателита". Да не би пали натраг на Земљу, сателити морају отићи довољно далеко да на њих више не делује привлачна сила наше Земље, коју називамо Земљина тежа. Тако сателити путују небом и не падају на Земљу.

Да би се одржао у својој путањи, тј. да не би пао натраг на Земљу, сатслит мора постати једно мало небеско тело, којс се креће по законима што владају у васиони. Сателит, дакле, треба да буде довољно удаљен од Земље да га њена тежа не привуче, али да истовремено не буде привучен од неког другог небеског тела (на пример, Месеца). Зато се путања сателита и јачина ракете која га избацује у васиону морају тачно израчунати. Ако је то усклађено, онда сателит може остати у васиони бескрајно дуго, као свако друго небеско тело.

Зашто сателити не падну на Земљу?