- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ветар је јаче или слабије кретање ваздуха. Ветар настаје због тога што је топал ваздух лакши од хладног, па се при, ликом промене температуре у атмосфери топал ваздух диже горе, а хладни бива потиснут надоле. Тако ваздух струји и ствара ветар.

Површином Земљине кугле влада неуједначена температура. Непрекидно се смењују час топли час хладни таласи, што изазива кретање ваздушних маса. Кад се топал ваздух, као лакши, диже из нижих у више слојеве атмосфере, његово место брзо испуњава хладан ваздух, који је тежи. Тако настају ваздушна струјања која се догађају готово без прекида, чак и онда кад се нама чини да је сасвим тихо. Постоје стални ветрови, који дувају у одређено време и утврђеним правцем, а такође и повремени који зависе од дневних промена температуре.

Зашто дува ветар?