- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Немци санке називају "шлите", вероватно подражавајући шум који оне праве клизећи по снегу. Да би спустили исечена стабла низ дуге планинске падине, дрвосече употребљавају "шлите", санке које клизе по облицама поређаним једна уз другу.

"Шлите" су лаке санке које дрвосеча без муке вуче или носи узбрдо када су празне. На врху планине натовари их трупцима, па натоварене "шлите" понекад теже тону-две. Тада возач ("шлитер", тј. сањкар) седне спреда и управља санкама, које клизе низбрдо, по наређаним облицама, потискиване сопственом тежином. Сањкар је леђима ослољен о товар, а смањује брзину при спуштању одупирући се ногама о облице, као о пречаге лествица. Тешко њему ако му се нога оклизне — више се не би могао зауставити!

шлите