- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Да би се у велике светске луке донеле разне течности или течна горива (нафта, бензин итд.), употребљавају се огромни бродови-цистерне, који се називају танкери (танк је резервоар, на енглеском).

Танкери довезу нафту у луку и ту преточе свој товар у резервоаре или у цевоводе, који затим даље преносе течност до рафинериј е, где ће нафта бити прерађена или искоришћена. Да би се убрзао транспорт нафте, граде се све већи танкери — супертанкери. Неки имају запремину и од 200 хиљада регистарских тона (једна регистарска тона има 2,83 кубна метра). Разматра се и пројекат да се граде пластични танкери, попут џиновских врећа у облику цигаре, који ће пливати на води, а вући ће их брод, као што вуче дереглије.

танкер