- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Скела је једна врста транспортне лађице на којој се прелази преко широке реке или морског рукавца, преко којих би било тешко подићи мост. Скела обично повезује два дела пута пресеченог воденом препреком.

Да ли ће се на некоме месту градити мост или вијадукт, зависи од тога колико би стајала његова изградња и од важности саобраћајнице. Често је боље, а уз то и јевтиније, да се на неком месту постави скела — било ферибот, који превози преко мора, или обична моторна скела, која повезује две обале реке. Скеле су често везане за обалу сигурносним челичним ужадима (сајлама), која могу да се повлаче и тако покрећу скелу. Мање скеле на речицама немају мотор, њих покреће скелеџија, веслом или дугом мотком, као што се тера сплав.

скела