- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За моторе са унутрашњим сагоревањем употребљава се смеша ваздуха и бензинске паре. Да би се та смеша упалила, потребна је варница. Свећица производи јаке варнице у одговарајућем тренутку.

Мотор са унутрашњим сагоревањем, који се назива и експлозивни, користи експлозивну снагу гасовите смеше бензина и ваздуха. У ствари, кисеоник из ваздуха, помешан са паром горива, обезбеђује да смеша у цилиндру потпуно сагори. Да би се смеша сигурно и тренутно запалила, електрична свећица производи јаку варницу преко уређаја за паљење. Тај уређај напаја се из динамо-машине, или из акумулатора. Кључем за паљење (контакт-кључем) отвара се и затвара струјно коло које доводи струју до свећице.

свећица