- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Статуе Хермеса, гласника старих грчких богова, представљају га како држи штап (кадуцеј или кадуценс) са два крилца, обавијен двема змијама. На кадуцеју који је симбол медицине налази се једна змија, а на врху штапа огледало.

Према прастарој легенди, Хермес (или Меркур), бог речитости, трговине и заштитник лопова, наишао је једном на две змије које су се побиле, па. их је раздвојио штапом, око кога су се оне, умирене, обавиле. Тако је настао Хермесов штап. Према другој легенди, Ескулап (Асклепије), бог медицине старих Грка, повратио је у живот болесника помоћу траве коју му је донела једна мудра змија. Зато се на лекарском кадуцеју изнад Ескулапове змије на врху штапа налази "огледало мудрости". Лекарски кадуцеј је и данас симбол лекара, мада у многим земљама постепено ишчезава.

кадуцеј