- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Свака земља има другачије боје на својој застави. Пре више година наша земља усвојила је да њена застава буде тробојна: плаво-бело-црвена. Те три боје се често јављају на заставама. У средини се налази црвена петокрака звезда, која показује да смо ми социјалистичка земља.

Југословенска државна застава је наша најважнија застава, под којом војници полажу свечану обавезу да ће бранити отаџбину. Државна застава вије се увек на згради у којој борави председник СФРЈ друг Тито, а истакнута је и на свим нашим амбасадама у иностранству. Поред ње, и свака наша република има своју заставу. Плаво-бело-црвена застава настала је у француској револуцији 1789. године и тада је била симбол ослобођења народа од краљевског јарма. Француска тробојка има исте боје као наша, али постављене усправно.

Зашто је наша застава тробојна?