- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Школа Је извор знања, а без знања нико не вреди ништа. Почев од читања и писања, па до градива средње школе и студија, — човек непрекидно стиче нова знања. Тако се оспособљава да ради и постигне нешто у животу. Свако треба да изабере ону школу која му одговара.

У школи се не учи само читање, писање и рачунање, него се постепено стичу веома важне навике и развијају наше унутрашње способности: размишљање, расуђивање, радне навике, дисциплина, другарство у заједничком раду итд. У нашој земљи обавезно је за све девојчице и дечаке основно школовање које траје осам година. То школовање је бесплатно. На тај начин се свима кад напуне седам година омогућује да стекну основна знања, без којих се не могу уписати ни у једну вишу школу.

Зашто треба ићи у школу?