- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ваздух је мешавина многих гасова. Ваздух окружује Земљу и све што постоји на њој. Ваздух се не види, апи он продире свуда и у сва места, он испуњава и најмању празнину. Без ваздуха не би било живота на нашој планети.

Ваздух највећма садржи два гаса — азот и кисеоник, а поред њих и водену пару, угљен-диоксид, неке ретке гасове и веома ситну прашину. Да би се ти његови састојци раздвојили, ваздух се доводи у течно стање хлађењем и сабијањем под притиском. Узастопним испаравањем добијају се потом азот, кисеоник, па чак и ретки гасови: неон, аргон, криптон или хелијум. Течни ваздух је тако хладан (преко 200 степени испод нуле) да се употребљава приликом каљења неких врста челика.

ваздух