„TADOConnection“ – Исправан начин да се користи „LoginPrompt := true“

Нисам до сада никако разумео шта "LoginPrompt := true" уопште ради. Али сада знам да је исправан начин да се користи следећи:

procedure TfrmMain.FormShow(Sender: TObject);
var
 i: integer;
begin
 con1.Provider := 'SQLOLEDB.1';
 con1.Properties['Application Name'].Value := Application.Title;
 with TIniFile.Create(ExtractFileDir(ParamStr(0)) + '\setup.ini') do
 begin
  con1.Properties['Initial Catalog'].Value := ReadString('database', 'Initial Catalog', '');
  con1.Properties['Data Source'].Value := ReadString('database', 'Data Source', '');
  if ReadBool('database', 'Integrated Security', false ) then
  begin
   con1.Properties['Integrated Security'].Value := 'SSPI';
   con1.Properties['Persist Security Info'].Value := 'False';
   con1.LoginPrompt := False;
  end
  else
  begin
   con1.Properties['Persist Security Info'].Value := 'True';
   con1.LoginPrompt := true;
  end;
 end;
end;

procedure TfrmMain.con1Login(Sender: TObject; Username, Password: string);
begin
 con1.Properties['User ID'].Value := Username;
 con1.Properties['Password'].Value := Password;
end;
 

Овај код чита нека обележја потребна за објекат конекције из ИНИ датотеке. Онда, на основу вредности "Integrated Security" обележја које налази у фајлу одлучује да ли ће да користи уграђену безбедност (виндовс) или сикјуел сервер безбедност. Ако користи сикјуел сервер беѕбедност онда ће ОнЛогон догађај бити позван након позива фукције Опен над конекцијом. Али мало пре тога ће корисник добити на екрану образац за уност корисничког имена и лозинке. И онда можете поставити те вредности у догађају.

Важно је да се користи колекција обележја за додељивање ових вредности а не замена стрингова у стринг конекције, јер тако неће хтети да ради.

Поделите на:

Поделите на фејсбуку Поделите на линкдин-у Твитујте о овоме на твитеру Одштампајте ову страницу Пошаљите ову страницу мејлом некоме Поделите на вацап-у