- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад се човек нађе у опасности, он зове да му неко дође у помоћ. Бродови или авиони, ако им запрети опасност, преко радио-таласа шаљу поруку од само три слова — S.О.S. То значи: "У помоћ!"

Службе за спасавање на разне начине пружају помоћ онима који су у опасности. Црвени крст, здравствена служба, ватрогасци, чамци за спасавање, спасилачке службе у планинама, авијација, радио — сви су они ту да притекну у помоћ кад затреба. Три слова — S.О.S. — прихваћена су као међународни знак за позив у помоћ. То су почетна слова три енглеске речи: Save Our Soul (спасите наше душе). Морзеовом азбуком пишу се: три тачке, три цртице, три тачке(...---...). Прекорадијасе шаљу на учестаности од 500 килоцикла.

SOS