- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У већини градова телефонски апарати повезани су међу собом преко аутоматске телефонске централе. То је телекомандовани систем премештања "скретница", тј. успоставлзања телефонске везе, које врши сам претплатник преко бројчаника на своме апарату.

Аутоматска телефонска централа повезује претплатнике помоћу електронских селектора, који одмах дају тражену везу и истовремено је бележе и обрачунавају. Окрећући један по један број, ми постепено одабирамо само један: прву цифру телефонског броја има више претплатника, друга је заједничка за мање претплатника, трећа за још мање, и тако до последње бројке. Та последња бројка односи се само на један телефон и њен импулс укључује звоно код траженог претплатника. Некада су телефонске везе давале вредне телефонисткиње, али су сад пензионисане.

телефонска централа