- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Судије су личности којима друштво поверава старање о правилној примени закона у свакодневном животу. Ако неко повреди закон, тј. ако учини дело које закони забрањују, судија процењује колико прекршитељ треба да буде кажњен (осуђен).

Судија мора бити правник, а то значи да је завршио правни факултет. Међутим, само познавање правних наука и закона није довољно. Судија мора бити човек са највишим моралним назорима, честит и правдољубив. Он је представник друштвене заједнице (а то значи свију нас) на најосетљивијем месту — тамо где се "дели правда". Његова дужност није само да праведном казном казни кривца, већ да најпре свестрано утврди да ли кривица уопште постоји, како не би био осуђен невин човек.

судија