- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У свету и код нас постоји више врста спасилачких служби: једне спасавају планинаре које задеси невоља, друге притичу у помоћ становништву приликом поплава, јаких олуја и других природних несрећа, треће пружају хитну лекарску помоћ повређенима.

Спасилачке службе су организације које помаже заједница, зато што су њихови задаци веома значајни. Ако дође до неке природне несреће или елементарне непогоде —- као што су земљотрес, поплава, високи снежни наноси итд. — прве у помоћ прискачу спасилачке службе. Оне су опремљене многим модерним средствима за спасавање, па чак и хеликоптерима. Спасилачке службе постоје и при друштвеним организацијама, као што је горска служба спасавања код планинара. Спасилачке службе тесно сарађују са Југословенском народном армијом, која им пружа најбржу и најорганизованију помоћ.

спасилачке службе