- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Поротници су грађани изабрани да, поред судија, учествују у судској расправи (тј. на суђењу) и да, заједно са судијама, донесу одлуку о томе да ли је оптужени крив или невин. У разним земљама различита је и улога пороте, али њен основни задатак је да помогне судијама.

Грађани који се бирају у пороту морају имати све позитивне моралне особине и не смеју на суђењу бити пристрасни. Помажући суду у доношењу пресуде, они на себе преузимају и део одговорности према друштву — да казне учинитеља неког кривичног дела — и према појединцу — да не осуде невиног или да оптуженог не казне више него што је заслужио. У неким земљама порота се само изјашњава о томе да ли је оптужени крив или не, а пресуду доноси суд. Код нас су поротници равноправни са редовним судијом.

порота