- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Реке носе ка мору воду коју су сакупиле на своме путу. Ако су падале јаке и дуготрајне кише или се топио велики снег, вода у речном кориту расте, прелива се преко обала и тако долази до поплаве.

Количина воде у рекама различиуа је и зависи од годишњег доба, климе и врсте земљишта кроз које река тече, као и од броја и величине њених притока. Кише и истопљени снег пуне речно корито, па се дешава да се ниво воде (водостај) подигне и запрети областима кроз које река протиче. Тада се каже да је достигнута "критична тачка водостаја". Ако вода и даље расте, река се излива из корита и плави околину. Поплаве су понекад катастрофалне за становништво насеља уз обале, а понекад корисне, као што је изливање Нила, јер се тиме наводне њиве у бескишном Египту.

поплава