- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У многим земљама највиша научна установа је академија наука и уметности. Члан такве академије назива се академик. Академици се бирају из редова истакнутих научника, књижевника, друштвених радника и уметника.

У нашој земљи академије наука и уметности постоје у свим републичким центрима. Чланови тих академија (академици) могу бити редовни или дописни чланови (дописни члан је прва степеница пријема у академију). Најстарија академија код нас је Југославенска академија знаности и умјетности у Загребу, основана 1866. године. Српска академија наука и уметности у Београду основана је 1886. Француски академици, које често називају "бесмртницима", носе свечане одоре (на цртежу). Наши академици не носе никакве униформе.

академик