- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Адвокат је особа која је завршила правни факултет и добро познаје законе и послове на суду. Адвокат даје савете људима и заступа их или брани ако због нечега морају да иду пред суд. Адвокат треба да буде и добар, убедљив говорник.

Стручњаци за законе и право уопште, — адвокати (правозаступници, одветници) — пружају правну помоћ онима којима је потребна, било да туже било да су тужени. Адвокати упознају своје клијенте са њиховим правима и обавезама пред законом, сакупљају доказе и утврђују чињенице потребне за заступање пред судом. Ако нека њихова странка одговара за кривично дело, адвокати-браниоци дужни су да јој пруже сву помоћ коју предвиђа закон. Они настоје да изнађу олакшавајуће околности за свог брањеника, али је њихов главни циљ да помогну суду у доношењу праведне пресуде.

адвокат