- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Хидроцентрала (или хидроелектрана) производи електричну енергију користећи природну снагу воде. Вода пада из висине и окреће огромне турбине, а турбине покрећу електричне динамо-машине и стварају струју.

"Бели угаљ" је назив за енергију воде настале отапањем снега и глечера. "Зелениугаљ" је енергија већих и мањих река. Електричне централе које нроизводе струју користећи енергију воде могу бити са "високим" и "ниским падом". У првом случају вода пада са висине, а каналисана је цевима малог пречника (такве су, на пример, наше хидроцентрале Јајце I и II). У другом случају, између нивоа бране и турбина постоји мала разлика, али је зато количина воде много већа као, на пример, у хидроелектрани Зворник.

хидроцентрала