- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Пре него што прими у радни однос новог члана колектива, одговарајућа служба радне организације испитује способности свих кандидата. Они морају да прођу кроз тест — неку врсту испита, како би се виделе њихове стварне способности.

Како се може брзо сазнати да ли је неко способан за обављање дужности и послова на радном месту за које је конкурисао? Стручњаци психолози саставили су тестове (тестирати значи испитивати) помоћу којих се утврђују личне и стручне способности свих кандидата. Захваљујући њиховим одговорима на разноврсна питања, психолози могу да оцене интелигенцију, иницијативу (то је способност да се уводе новине, да се самостално ради), брзину мишљења, довитљивост, физичку способност и многе друге особине. На основу резултата које даје тест, у радни однос се примају најспособнији кандидати.

тест