- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Топлота може да произведе електричну струју помоћу парне машине која окреће електричну динамо-машину. У термичким централама (термоцентралама) ту топлоту најчешће даје угаљ.

Топлота која је потребна термичким централама може потицати из разних извора, као што су: лигнит, тј. угаљ слабијег квалитета (у централама рударских области), обичан утаљ (у помоћним централама подигнутим близу већих градова), земни или природни гас (у нафтоносним областима) итд. Најзанимљивији и најређи начин искоришћавања топлоте је из такозваног "црвеног угља" — у неким крајевима употребљава се топлота из вулкана или из гејзера, која — као што знамо — долази из Земљине унутрашњости.

термоцентрала