- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За један једини секунд електронски рачунар (компјутер) изведе онолико рачунских радњи колико би човек са оловком у руци урадио за десет година даноноћног рада! Тим машинама се, на пример, зачас израчунава путања космичке ракете!

Многи научни проблеми не би још ни данас били решени да нису пронађене рачунске машине и компјутери (електронски рачунари). Проблем који треба решити стави се у рачунар, у облику избушене картице или магнетне траке, што зависи од врсте машине. Истим путем добија се одговор. Рачунари се употребљавају за аутоматизацију телекомандованих уређаја, за програмирање производње, за угврђивање статистичких података, за регулисање железничког саобраћаја итд.

рачунар