- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Свака радна организација која нешто производи, мора знати ко ће купити њене производе. Зато она проучава тржиште, а то значи да испитује има ли доста купаца и да ли су они задрвољни понуђеном робом.

Да би се успепшо пословало није довољно само да се роба произведе, чак и ако је јефтина и снабдевена гарантним жигом. Ту робу треба продати, — пронаћи купце и привући их рекламом. Проучавање тржишта, које врше стручњаци, заснива се на анкетама (прикупљању мишљења), на сакупљању и анализирању статистичких података о купцима итд. Тако се сазнаје не само како ће потрошачи неки производ да приме, него и колико ће робе бити отприлике продато. После тога се приступа планирању производње и продаји, уз рекламу која потпомаже продају.

проучавање тржишта