- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад купац одмах плати новцем робу коју је купио, то се зове плаћање готовином, тј. плаћање у готовом новцу. Готовином се увек плаћају јевтинији производи, разне услуге и оправке, превозне карте итд. Зато је потребно да увек имамо мало новца уза се.

Плаћање у готовом новцу дуто је било једини начин купопродаје. Тек касније, а нарочито у наше време, уведена је продаја на отплату (кредит). За плаћање у готовом важи правило "плати па носи", тј. колико новаца даш — толико робе добијеш. За тај израз често се употребљавају енглеске речи "кеш енд кери" (саsh аnd саrrу). Некада је постојала и тзв. вересија, односно давање робе "на почек". То се примењивало највише на селу: сељак би у пролеће узео из трговине робу која му треба, а плаћао је на јесен, кад прода летину и дође до новца.

плаћање готовином