- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Да би се било који посао у производњи успешно обављао, потребно је унапред предвидети сијасет ствари — од набавке сировина до транспорта и продаје. То се омогућује планирањем, тј. израдом плана рада, чиме се баве групе стручњака — планера.

Савремена индустрија и привреда уопште не може се ни замислити без тачног извршења и контролисања свих фаза производње. Зато је данас уведена у организацију пословања посебна грана — планирање производње. Треба, између осталог, проучити начин рада, израчунати и предвидети све трошкове, на време снабдети сировинама разне делове производње итд., па затим водити рачуна о томе како напредују радови. Од доброг и тачног планирања и савесног извршења плана зависи успех целе радне организације.

планирање