- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Обвезница је хартија од вредности, што значи потврда (докуменат) да је неко, рецимо, дао извесну суму новца као зајам за изградњу пруге Београд — Бар, па му обвезница служи као гаранција да ће му позајмљени новац бити враћен.

С времена на време друштвена заједница, тј. држава, распише народни зајам због неког великог посла за који су сви грађани заинтересовани. Свако упише на зајам и уплати онолико новца колико може, а друштвена заједница се обавеже да ће тај новац вратити кроз известан низ година. Кад уплати зајам, сваки зајмодавац добије преко банке обвезницу, на којој се види колико је новца позајмљено и кад ће тај новац бити враћен. Још за време народноослободилачког рата био је расписан први народни зајам, као општенародна помоћ победи над окупатором.

обвезница