- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кредит је давање робе или новца појединцу или радној организацији, — под одређеним условима. Прималац робе или новца одмах добије све што је тражио, па даваоцу враћа робу или новац током краћег или дужег периода.

Реч "кредит" долази од латинске речи која значи "веровати". То значи да се некада кредит давао "на веру", тј. ако је давалац кредита веровао примаоцу да ће о року вратити оно што му је позајмљено. У савременој привреди кредит дају банке радним организацијама да би куповале машине, подизале фабричке хале и уопште за целокупно пословање. Појединци добијају кредит за куповину скушве робе, било од банке било од самог произвођача робе. На сваки кредит плаћа се камата, тј. обештећење даваоцу кредита.

кредит