- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кран је велика и снажна машинска дизапица, какве виђамо тамо где се нешто гради, или у великим пристаништима. Кранови могу сасвим безбедно да подижу и преносе веома тешке терете.

На великим фадилиштима и у лукама дизалице-кранови преносе тешке предмете својим покретним врхом, крећући се по шинама или по покретном мосту (тзв. мостовски кран). Један човек може сам да управља дизалицом, из своје кабине, па чак и телекомандом, из даљине. Међутим, у наше време су већ хеликоптери преузели један део послова које су раније обављале дизалице. Они имају већу слободу кретања и допиру даље, па могу успешно да изврше разне "акробатске" послове. Делове Његошевог споменика пренели су на сам врх Ловћена хеликоптери наше Армије.

кран