- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Каса је орман са дебелим металним зидовима. Врата касе затварају се нарочитом јаком бравом. У касама људи чувају, од лопова и других опасности, новац, накит и друге ствари од вредности.

Да би сачувао своју имовину, човек је још од најстаријих времена тражио неко сигурно место где ће је склонити. Временом су измишљене чврсте ограде, катанци, браве, разни уређаји за заштиту. Браварство је постигло значајан напредак кад су направљени патент-кључеви и браве које се отварају помоћу шифре. Касе се праве у разним облицима и величинама, од ручних (путних) до банкарских каса тешких по неколико тона. Данас мало ко има касу у кући, јер се новац даје на чување банкама. Банке имају сефове (касе утрађене у зид) и трезоре — нарочите велике просторије обезбеђене од крађе и пожара.

каса