- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Каже се да је леп глас капитал певача, добро знање капитал вредног ученика, а познавање заната капитал занатлије. Капитал је, уопштено речено, оно главно што имамо, било да су то духовне било материјалне вредности.

Кад се говори о привреди, капитал сачињавају сва средства за производњу којима располаже једна организација удруженог рада. То је, пре свега, новац, затим машине, зграде итд. -— све што има стварну вредност и што радницима омогућује да производе разну робу и тако стварају доходак од кога живе они, њихове породице и цело друштво. Средства за производњу су, дакле, у рукама радних људи. Насупрот томе, у земљама са несоцијалистичким друштвеним уређењем сва средства за производњу су у рукама појединаца-капиталиста. Такво друштвено уређење назива се капитализам.

капитал