- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Камата (или интерес) је добит коју појединцу доноси новац дат банци на штедњу или добит од новца који је банка дала радној организацији да њиме послује. Камата је, у ствари, плаћање за услугу — позајмицу новца.

У пословним односима, у привреди, банкарству итд., употреба неког добра се плаћа: за коришћење просторија, рецимо, плаћа се закупнина, за превоз робе камионом плаћају се транспортни трошкови итд. Камата је закупнина за узајмљени новац, који се у договореном року враћа банци, увећан за онолико колико износи камата. Кад је у питању камата на штедне улоге, које појединци дају банци, то се чини зато што банка може даље да позајмљује привреди новац са штедних улога, тј. да се служи тим новцем. За ту услугу она штедишама плаћа "закупнину" за новац — камату.

камата