- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Неки произвођачи имају право да на свој производ ставе жиг или етикету која јамчи да је тај производ добар. Тај знак је такозвани гарантни жиг на роби (гаранција квалитета).

Стављање жига (етикете) на неки производ намењен широкој потрошњи дозвољено је само под одређеним условима, тј. кад контролни органи удружења произвођача или привредне коморе одлуче да јамче за добар квалитет тог производа. Још у средњем веку разни еснафи (занатлијска удружења) контролисали су производе пре него што су бивали пуштени у продају, па су ударали свој жиг и тако спречавали преваре и промет рђавом робом. Не треба мешати жиг квалитета и фабрички знак, који служи само за то да се одмах зна ко је произвођач робе.

жиг квалитета