- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Пијаце су места где се тргује животним намирницама, а берза је пијаца где се купује и продаје новац, злато и хартије од вредности. У нашој земљи не постоје берзе за трговину новцем, јер се тим пословима код нас баве банке.

Берза је место где се тргује новцем и хартијама од вредности (акцијама и сл.), али у новије време њихова делатност се проширила и на робу. Тако постоје, поред валутно-девизних берзи, и тзв. продуктне (робне) берзе. На продуктним берзама продаје се и купује на велико разна роба на основу узорака. Код нас постоји продуктна берза за пољопривредне производе. Купопродаја на берзама углавном се обавља преко овлашћених лица — берзанских посредника.

берза