- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Багер (јаружар, глибодер) је велика машина која вади песак, шљунак или муљ са дна река и језера. На тај начин се чисти и продубљује дно за пролаз бродова или се ваде песак и шљунак за употребу у грађевинарству.

Багери могу бити непокретни, постављени на обали, или покретни — на броду багерашу. Багери имају разноврсну примену и данас их има огромних — тежине око 3.000 тона, са дометом од близу 100 метара и запремином лопата од скоро 50 кубних метара. Багер се састоји од низа повезаних лопата које дубе дно и избацују ископани материјал на обалу, у дереглије или камионе. Многе реке и канали морају се багеровати, тј. чистити од муља и наноса, да би остали пловни. Код нас се багерима редовно чисте канали хидросистема Дунав—Тиса—Дунав.

багер