- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Први зуби које дете добија ситни су и имају мали корен. За те зубе кажемо да су „млечни“. Они не трају дуго. Већ око шесте године почињу да избијају нови зуби. Млечљаци тада без бола испадају или се лако ваде, да би направили места јаким зубима који ће нам трајати целог живота.

Зуби — та наша машина за млевење хране — имају велики значај за правилан развитак детета. Добро сажвакан залогај хлеба вреди двапут више од полусажваканог и набрзину поједеног комада меса. Зато се зуби развијају У две етапе. Прво долазе млечњаци, који трају најкасније до десете године, а за њима ничу јаки зуби са великим кореном. То су наши стални зуби. Они раније не могу да се појаве и због тога што вилица није довољно чврста нити уобличена. Али, не смемо заборавити да и млечне и сталне зубе треба редовно, свакодневно прати.

Зашто први зуби испадају?