- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Празна и запушена боца плива
по површини воде. Ако је на-
пунимо, она ће потонути. Под-
морница ради на сличан начин:
она има велике резервоаре
вазлуха који је (баш као и
празна боца) одржавају на по-
вршини. Кад треба заронити,
ти резервоари се напуне во-
дом и повуку подморницу на-
доле.

Подморница (сумарен) има всома осетљиве и усавршене уређаје за пловидбу, како на површини тако и под водом. Резервоари који се налазе дуж трупа подморнице испуњени су ваздухом, тако да је одржавају на површини као што нас одржава надуван гумени котур. Ваздух у тим резервоарима успоставља равнотежу између тежине подморнице и отпора који ствара густина воде. Кад треба да сс изрони, посада подморнице помоКу нарочитих пумпи са сабијеним (компримованим) ваздухом истера воду из резервоара, па подморница постане лакша и доспе на површину.

Како подморница зарони?