- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Жице које преносе електричну струју од централе до наших домова, морају бити на стубовима, јер је струја у жици опасна за сваког ко је додирне: може га убити. Нарочито је важно да су високо изнад земље водови (жице) високог напона. Они се налазе на металним стубовима — далеководима.

Преношење електричне енергије од њених извора (хидроцентрала и термоцентрала) до њених потрошача (фабрика, станова итд.) има пресудну важност у електрификацији земље. Да би доспела у све крајеве и свуда где је потребна, електрична струј а мора имати своје путеве. Ти путеви су жице постављене на високе стубове — више уколико је напон у жицама већи, а ниже ако је напон мањи. У градовима је мрежа електричних жица добрим делом под земљом. Сматра се да ће примена ласера (новог система преношења енергије) у будућности заменити стубове.

Зашто су електричне жице на стубовима?