- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ми кажемо да се шећер топи у води, али то није тачно. Шећер се топи на ватри а у води се раствара. Шећер је растворљива материја. У води га не видимо, али он је ту, само је променио спољни изглед. То заиажамо по томе што је та вода слатка.

Кад га топимо зогревањем. шећср се потггуно промени: истопљен, он више нема особине које јс имао. нити га можемо поново вратити у прсћашње стање. Кад га ставимо у воду, он се само раствори, али му све особинс (осим облика у коме је пре тога био) остају исте. Ако вода у коју смо ставили шећер испари, опет ћсмо добити исто онолико истог онаквог шсћера колико смо пре того имали.

Зашто се шећер топи у води?